Những Bài hát tôi yêu
Dân ca - cổ nhạc 
Nhạc PPS
Nhạc Ngoại quốc
Cổ nhạc - Lễ nhạc
Ngâm thơ
Về Trang Chủ

 
 
 

 

 
Ngâm Thơ

 
Tiền chiến (Sắp xếp theo Tác Giả)
Bài thơ Tác giả trình diễn    lời 
Chiếc nón quai thao     (mp3) Anh Thơ Trang Nhung
Ngọn gió     (mp3) Chính Hữu Hồng Năm
Gái quê   (mp3) Hàn Mặc Tử Khắc Tư
Ngập ngừng    (mp3) Hồ Dzếnh Quốc Anh
Hẹn về với Huế    (wma) Hoài Nhân Tô Kiều Ngân
Mầu tím hoa sim    (wav) Hữu Loan Tô Kiều Ngân
Ngậm ngùi       (mp3) Huy Cận Hồng Năm
Trên cầu    (mp3) Huy Thông Thúy Mùi 
Ghen trăng     (mp3) Mai Đình Thúy Đạt
Chân quê    (mp3) Nguyễn Bính Trang Nhung
Cô hái mơ    (mp3) Nguyễn Bính Ái Xuân
Cô lái đò    (mp3) Nguyễn Bính Ngọc Lan
Hết bướm vàng     (mp3) Nguyễn Bính Quốc Anh
Lỡ bước sang ngang     (mp3) Nguyễn Bính Linh Ngâm
Người hàng xóm     (mp3) Nguyễn Bính Khắc Tư - Trang Nhung
Người hàng xóm     (mp3) Nguyễn Bính Lệ Quyên
Chùa Hương    (mp3) Nguyễn Nhược Pháp Trang Nhung - Thúy Đạt - Xuân Hanh
Thề non nước      (mp3) Tản Đà Trang Nhung
Bông hoa rừng      (mp3) Thế Lữ Khắc Tư
Mong em về trước cơn mưa  (mp3) Thu Bồn Hồng Năm
Hai sắc hoa Tigôn   (mp3) T.T.KH Thúy Mùi - Khắc Tư
Chiều     (mp3) Xuân Diệu Xuân Hanh
Đây mùa thu tới     (mp3) Xuân Diệu Lệ Quyên
Lời kỹ nữ     (mp3) Xuân Diệu Lài Tâm
Sương mờ     (mp3) Xuân Diệu Thanh Hòa
Trăng     (mp3) Xuân Diệu Thúy Đạt
Tương tư chiều     (mp3) Xuân Diệu Thanh Hòa
(Sắp xếp theo Tác Giả)
Những Chiều Không Có Anh   (mp3) Hồ Thụy Mỹ Hạnh   Ngọc Đóa 
Chén rượu đời      (mp3) Mai Hoài Thu Hoàng Đức Tâm
Chút tình gởi lại     (mp3) Mai Hoài Thu Hoàng Đức Tâm
Đêm        (mp3) Mai Hoài Thu Hồng Vân
Một trời nhớ thương      (mp3) Mai Hoài Thu Hoàng Đức Tâm
Nhớ Huế     (mp3) Mai Hoài Thu Hồng Vân
Nhớ mùa thu Hà Nội     (mp3) Mai Hoài Thu Hồng Vân
Ước muốn     (mp3) Mai Hoài Thu Hoàng Đức Tâm
Thổn thức      (mp3) Mai Hoài Thu Hồng Vân
Đường song song    (mp3) Nghiêm Từ Thiệp Văn Chương
Hằng Nga - cây đa - chú Cuội  (mp3) Nghiêm Từ Thiệp Hồng Liên
Lời ru    (mp3) Nghiêm Từ Thiệp Hồng Ngát
Vịnh cây trúc mây   (mp3) Nghiêm Từ Thiệp Hoàng Thanh