[ Trở Về  ] 
thơ: Thu Bồn
Biểu diễn : Hống Năm

Mong em về trước cơn mưa
Tặng N. 
mong em về trước cơn mưa 
mây giăng kín núi đò chưa cập cầu 
thương em nhiều nỗi nông sâu 
truân chuyên con nước biết đâu anh dò 
ba mươi năm một chuyến đò 
chưa xong chuyển lại thân cò sang sông 
trăm năm một cõi bềnh bồng 
chua chanh chát chuối vẫn nồng trầu cau 
em còn đợi chuyến đò sau 
hay là không thể đợi nhau bờ này? 
em về lấy tóc chẻ mây 
buộc anh đứng lại như cây sông Hàn 
để cho anh với bạch đàn 
ngẩn ngơ che nắng nhỡ nhàng trú mưa 
lòng anh như tấm vải thưa 
em con mắt tháng đung đưa ước gì? 
thôi đừng cong nữa làn mi 
trời sinh con mắt khỏi đi đường vòng 
lòng anh con nước đang ròng 
biển đau rút ruột cua còng chỏng chơ 
lấy khăn mà gói bơ vơ 
tay cầm nước mắt bao giờ sang sông? 
gặp minh mang cũng mênh mông 
nắng qua bao chuyến mà không nhạt nhòa 
lòng anh rúc tiếng tù và 
gọi đò mãi... bỗng nhớ ra gọi mình. 

(Sông Hàn 1985)
 [ Trở Về ]