[ Trở Về  ] 
thơ : Tản Đà
Biểu diễn : Trang Nhung

Thề non nước
Nước non nặng một lời thề 
Nước đi, đi mãi không về cùng non. 
Nhớ lời nguyện nước thề non, 
Nước đi chưa lại, non còn đứng không. 
Non cao những ngóng cùng trông, 
Suối khô dòng lệ chờ mong tháng ngày. 
Xương mai một nắm hao gầy, 
Tóc mây một mái đã đầy tuyết sương. 
Trời Tây ngả bóng tà dương 
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha. 
Non cao tuổi vẫn chưa già, 
Non thời nhớ nước, nước mà quên non! 
Dù cho sông cạn đá mòn, 
Còn non còn nước hãy còn thề xưa! 
- Non cao đã biết hay chưa: 
Nước đi ra bể lại mưa về nguồn. 
Nước non hội ngộ còn luôn, 
Bảo cho non chớ có buồn làm chi! 
Nước kia dù hãy còn đi, 
Ngàn dâu xanh tốt non thì cứ vui. 
Nghìn năm giao ước kết đôi 
Non non nước nước không nguôi lời thề. 

(1920)
 [ Trở Về ]