[ Trở Về  ] 
thơ : Hồ Dzếnh

Biểu diễn : Quốc Anh

Ngập ngừng
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân, 
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần... 
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế ? 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu ? 
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu ? 
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa. 
Hoa bướm ngập ngừng cỏ cây lần lữa, 
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi, 
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi! 

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé! 
Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ 
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về, 
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề, 
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở. 
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ, 
Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...
 [ Trở Về ]