[ Trở Về  ] 
thơ : Nghiêm Từ Thiệp
Biểu diễn : Hồng Ngát

Lời ru
" Ngày xưa êm giọng ru bà
Tiếng đàn, tiếng hát đem ra khoe tài
Bây giờ giở hết ngón bài
Ru cháu ba đứa, bà hài lòng chưa ? "

Đời người dãi nắng, dầm mưa
Tiềng ru hết tối lại trưa : lạc lời
À ơi, rồi đến ầu ơi
Lời ru bạc tóc một thời đam mê
Giờ đây quên cả đường về
Một triền đê với trăng thế năm xưa
" Cái ngủ mày ngủ hay chưa ?
Bà đi đón cháu, chiều mưa sắp về ... "
Tiếng ru sao thật não nề
Lời ông ru cháu, tràn trề sầu thu ...

Giọng ông đọng ánh trăng lu
Trọn đời tròn một lời ru : Kiếp người !

Hà Nội, 02/10/2002
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  --->  > Lời ru <


[ Trở Về ]