[ Trở Về  ] 
thơ: Nguyễn Bính
Biểu diễn : Quốc Anh

Hết bướm vàng
 


[ Trở Về ]