[ Trở Về  ] 
thơ : Nguyễn Bính
Biểu diễn : Linh Ngâm

Lỡ bước sang ngang
 


[ Trở Về ]