Những Bài hát tôi yêu
Dân ca
Nhạc PPS
Về Trang Chủ

 

 

 
Nhạc dưới dạng PPS ( các bài dưới dạng PPS cần được download , rồi nghe /xem trên máy)
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn    lời 
Bài thơ cho em    (PPS) Nhạc : Võ Tá Hân
Thơ : Phạm Thế Trường
 
Buồn tàn thu  (PPS) Văn Cao Ngọc Hạ  
Cuộc tình phôi pha    (PPS) Nhạc : Nguyên Bích
Thơ: Trường Đinh
Vũ Khanh  
Hạt tình sầu    (PPS) Nhạc : Nguyên Bích
Thơ : Mùi Quý Bồng
 
Mười thương   (PPS) Phạm Đình Chương Hương Lan
NTH thực hiện 
 
Niềm nhớ mênh mang   (PPS) Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ : Mùi Quý Bồng
Trung Hậu  
Tiềng hát học trò   (PPS) Minh Kỳ 
& Nguyễn Hiền
Ngọc Hạ
NTH thực hiện