[ Trở Về  ] 
thơ : Nghiêm Từ Thiệp
Biểu diễn : Hoàng Thanh

Vịnh cây trúc mây
Hóa thân làm kiếp trúc mây
Một đời quân tử, thẳng ngay tấm lòng !
Trăm năm mãi vẫn sáng trong
Cho dù bão tố, long đong, dập vùi !

Khổ đau đổi lấy niềm vui
Đằng cay đổi lấy ngọt bùi cho nhau !
Kiếp này tiếp nối kiếp sau
Trúc mây vẫn gánh nỗi đau nhân tình !

Thẳng băng, chỉ đứng một mình
Trúc mây nổi giữa sân đình mưa giông

Phật Tích - Tiên Du - Bắc Ninh
18/7/2004
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  --->  > Vịnh cây trúc mây <


[ Trở Về ]