[ Trở Về  ] 
Thơ : Huy Cận
Biểu diễn : Hồng Năm

Ngậm ngùi
Nắng chia nửa bãi, chiều rồi... 
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. 
Sợi buồn con nhện giăng mau, 
Em ơi! Hãy ngủ, anh hầu quạt đây. 
Lòng anh mở với quạt này, 
Trăm con chim mộng về bay đầu giường. 
Ngủ đi em, mộng bình thường! 
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ... 
Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... 
- Hồn em đã chín mấy mùa thương đau ? 
Tay anh em hãy tựa đầu, 
Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...


[ Trở Về ]