[ Trở Về  ] 
thơ : Nghiêm Từ Thiệp
Biểu diễn : Hồng Liên

Hằng Nga - cây đa - chú Cuội 
Vắng chồng mà đẻ mới ngoan
Cây đa - chú Cuội - đa đoan chị Hằng !
Thi nhân quen gọi là Trăng
Riêng tôi kêu chị : Nguyệt Hằng đó thôi !

Thì thầm : "Người chớ giận tôi
Trên cao gió lộng, chớ ngồi với ai !
Kẻo rồi miệng tiếng đơn sai
Thế gian lầm tưởng chị hai cuộc tình ! "

Chú Cuội là đứa con xinh
Chị mang lên đó, một mình cưu mang
Cây đa lấy trộm của làng
Cuội ngồi dưới gốc - mơ màng nhớ cha ...

" Chú Cuội ngồi gốc cây đa
Thả trâu ăn lúa, gọi cha ời ời
Cha còn cắt cỏ trên trời
Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên ... " (*)

Trốn con đi "Hội quần Tiên" (**)
Hằng Nga có biết ai phiền lòng không ?
Thương thay cho đức ông chồng
Đường xa vạn nẻo ngóng trông ngày về !

Cây đa - chú Cuội - Trăng thề
Thế là đủ thả bùa mê khối người !

Hà Nội, 23/5/2003
(Nhớ mãi một đêm trăng sáng)
(*) Ca dao hát ru Việt Nam
(**) "Hội Bàn Đào" do Tây Vương Mẫu triệu tập
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  --->  > Hằng Nga - cây đa - chú Cuội <


[ Trở Về  ]