[ Trở Về  ] 
thơ : Xuân Diệu
Biểu diễn : Thúy Đạt

Trăng
Trong vườn đêm ấy nhiều trăng quá, 
Ánh sáng tuôn đầy các lối đi. 
Tôi với người yêu qua nhẹ nhẹ... 
Im lìm, không dám nói năng chi. 

Bâng khuâng chân tiếc dậm lên vàng, 
Tôi sợ đường trăng tiếng dậy vang, 
Ngơ ngác hoa duyên còn núp lá 
Và làm sai lỡ nhịp trăng đang 

Dịu dàng đàn những ánh tơ xanh, 
Cho gió du dương điệu múa cành: 
Cho gió đượm buồn, thôi náo động 
Linh hồn yểu điệu của đêm thanh. 

Chúng tôi lặng lẽ bước trong thơ, 
Lạc giữa niềm êm chẳng bến bờ. 
Trăng sáng, trăng xa, trăng rộng quá! 
Hai người, nhưng chẳng bớt bơ vơ.

(thơ thơ , 1933-1938)
(Tuyển tập Xuân Diệu , 1, thơ, NXB Văn Học)


[ Trở Về ]