[ Trở Về  ] 
thơ : Nguyễn Bính
Biểu diễn : Khắc Tư - Trang Nhung

Người hàng xóm 
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi 
Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn 
Hai người sống giữa cô đơn 
Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi. 

Giá đừng có giậu mùng tơi 
Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng 
Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng 
Có con bướm trắng thường sang bên này... 

Bướm ơi, bướm hãy vào đây 
Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi 
Chả bao giờ thấy nàng cười 
Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên 

Mắt nàng đăm đắm trông lên 
Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi 
Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi 
Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng ? 

Không, từ ân ái nhỡ nhàng 
Tình tôi than lạnh tro tàn làm sao ! 
Tơ hong nàng chả cất vào 
Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang. 

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng 
Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong 
Cái gì như thể nhớ mong ? 
Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng 

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng 
Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. 
Tầm tầm giời cứ đổ mưa 
Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm ! 

Cô đơn buồn lại thêm buồn 
Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi ? 

Hôm nay mưa đã tạnh rồi 
Tơ không hong nữa, bướm lười không sang 
Bên hiên vẫn vắng bóng nàng 
Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng 
Nhớ con bướm trắng lạ lùng 
Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng 
Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng 
Mau về mà chịu tang nàng đi thôi 
Đêm qua nàng đã chết rồi 
Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng 
Hồn trinh còn ở trần gian 
Nhập về bướm trắng mà sang bên này
1940. 
 [ Trở Về ]