Những Bài hát tôi yêu
Dân ca
Ngâm thơ
Về Trang Chủ

 

 

 

 
Cổ nhạc - Lễ nhạc
Cổ nhạc
Lễ Nhạc Phật Giáo : Khai Kinh
Nhã Nhạc Cung Đình
*

 
Lễ Nhạc Phật Giáo : Khai Kinh (trích đoạn)
- TT Thích Từ Phương ( Sám chủ - Tổ Đình Tây Thiên - Huế) 
- TT Thích Phước Minh  - TT Thích Phước Chánh (Tổ Đình Báo Quốc- Huế) 
- TT Thích Thanh Liêm (Chùa Từ Hóa- Huế) 
- TT Thích Giác Đạo (Chùa Kim Tiên- Huế) 
1 - Khai 3 hồi chuông   ( mp3)
2 - Chuông trống Bát Nhã     ( mp3)
3 - Đại Nhạc   ( mp3)
4 - Tiểu Nhạc   ( mp3)
5 - Tán rơi bài Dương Chi Tịnh Thủy   ( mp3)
6 - Tán xấp bài Hải Chấn Triều Âm   ( mp3)
7 - Thán bài Như Thủy Thị Giả... để Sái Tịnh 1  (mp3) 
8 - Thán bài Như Thủy Thị Giả ... để Sái Tịnh  2   (mp3)
9 - Tụng tựa Lăng Nghiêm        ( mp3)
10 - Tụng chú Phổ Am        ( mp3)
11 - Tụng chú Đại Bi          ( mp3)
12 - Tán xấp bài Cam Lồ Vương   ( mp3)
13 - Thỉnh Tam Bảo  ( mp3)
14 - Xướng : Phật Thích Ca, Di Đà, Quan Âm chứng minh     ( mp3)
15 - Thán bài Khế Thủ Tam Giới Tôn   ( mp3)
16 - Tụng Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
17 - Tụng chú : Thất Phật diệt tội chơn ngôn ( mp3)
18 - Tán rơi bài Bồ Đề Diệu Hoàng  (mp3)

 
Lễ Nhạc Phật Giáo : một số bài tụng 
Tụng Bát Nhã và 12 điều phát nguyện ( mp3) Bài Tụng Bát nhã này thâu nhân buổi Lễ Giỗ Tổ Thiện Hoa thứ 34 tháng 02/07.
Ngưởi tụng : HT Nhật Quang ( đệ tử của HT Thanh Từ ) đanh trù trì Thiền Viện Thường Chiếu (Long Thành). 
*
Nhã Nhạc Cung Đình 
0. Giới thiệu Bài giới thiệu :"Nhã Nhạc Cung Đình" được UNESCO công nhận là " kiệt tác phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại ".
1.Tam luân cữu chuyển - Đại nhạc (mp3) Được tấu lên để cầu Quốc gia hưng thịnh, quốc thái dân an
2. Ngũ đối thượng, ngũ đối hạ 
   - Tiều nhạc      (mp3)
Hai bài nhạc lễ này được tấu lên khi vua dâng hương tại các lễ tế : Triệu miếu , Thế miếu ...
3. Bài kèn - Đại nhạc     (mp3) Đăng đàn đơn, Xàn Xê, Phú lục, Kèn chiến, Tẩu mã .
Được tấu khi vua lạy trong các lễ tế của Triều đình 
4. Thoét - Đại nhạc  (mp3) Sử dụng trong các lễ Vạn thọ, Thanh thọ khi xướng chước tửu - rót rượu
5. Long ngâm - Tiểu nhạc  (mp3) Tấu lên khi vua dâng hương
6. Nam bằng - Đại nhạc  (mp3) Sử dụng khi xướng phân hiến và sử dụng cho nhạc tuồng khi hát Nam bằng 
7. Nam ai - Đại nhạc   (mp3) Được sử dụng trong các nhạc Tuồng trong các cảnh phân ly, tiễn biệt, khóc thương tiếc khi có người trong hoàng tộc qua đời
8. Thập thủ liên hoàn - Tiểu nhạc (mp3) Sử dụng trong yến tiệc khi vua tiếp đãi quốc khanh
9. Bông Mã vũ - Đại nhạc  (mp3) Lễ tế khi phân vị các bài nhạc được tấu lên
10. Phú lục địch - Tiểu nhạc (mp3) Tấu khi triều đinh tổ chức lễ mừng Vạn thọ
11. Du xuân (song tấu trống kèn) 
- Đại nhạc  (mp3)
3 bài Mã vũ, Kèn bóp, Tẩu mã được kết hợp.
Du xuân, thường sử dụng cho nhạc Tuồng
12. Phụng vũ (độc tấu sáo) 
- Tiểu nhạc  (mp3)
Được tấu lên để múa Phụng vũ.
13. Đăng đàn cung - Đại nhạc (mp3) Được tấu lên khi vua xa giá hồi cung.
Phẩm Tiết - Nguyên Tiêu - Hồ Quảng  (mp3) Nhã Nhạc Cung Đình / Dàn nhạc dân tộc
*
Cổ nhạc
Bài hát Tác giả Ca sĩ / trình diễn    lời 
Âm vang núi rừng (độc tấu đàn k'ni)    (mp3) Thế Dân Thế Dân  
Bèo dạt mây trôi  (ram) Dân ca Bắc  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Bèo dạt mây trôi    (mp3) Dân ca Bắc Bộ Dàn nhạc dân tộc  
Bình minh rẻo cao (độc tấu đàn tranh) (mp3) Phương Bảo Mai Lai  
Cổ bản  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Con chim manh manh  (ram) Dân ca Nam   
Cung đàn đất nước ( độc tấu đàn bầu) (mp3) Xuân Khải Kim Thành  
Dáng xuân     (mp3) Nguyễn Phúc Linh Dàn nhạc dân tộc  
Đoản ca xuân  (ram) Thanh Sơn  Tranh - Sáo - Bầu  
Gọi đò  (ram) Dân ca quan họ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hành văn  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hát chèo thuyền  (ram) Dân ca Bắc   
Hát ru - Cò lả  (ram) Dân ca Bắc  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Hình bóng quê nhà  (ram) Thanh Sơn  Tranh - Sáo - Bầu   
Hương quê (độc tấu sáo trúc)   (mp3) Triệu Tiến Vượng Triệu Tiến Vượng  
Kể chuyện ngày mùa     (mp3) Thao Giang Thế Dân  
Khúc nhạc miền Trung  (ram) Xuân Khải  Nguyễn Thị Thanh ( Đàn bầu)   
Lên chùa đi cấy  (ram) Dân ca Thanh Hoá  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lới Lơ     (mp3) Nhạc Chèo Dàn nhạc dân tộc  
Lưu Thuỷ Kim Tiền  (ram) Nhạc lễ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lý bằng răng  (ram) Dân ca Nam  
Lý cái mơn  (ram) Dân ca Nam Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Lý cây bông  (ram) Dân ca Nam  
Lý chiều chiều  (ram) Dân ca Nam  
Lý dâng rượu  (ram) Dân ca Nam Trung bộ   
Lý hoài xuân  (ram) Dân ca Trung Tranh - Sáo - Bầu   
Lý kéo chài  (ram) Dân ca Nam  
Lý ngựa ô (1)  (ram) Dân ca Nam Tranh - Sáo - Bầu   
Lý ngựa ô (2)  (ram) Dân ca Nam  
Lý quạ kêu  (ram) Dân ca Nam  
Mưa rơi  (ram) Dân ca Xá - Tây Bắc   
Nét dạo ngày xuân     (mp3) Nguyễn Thế Dân Dàn nhạc dân tộc  
Người ở đừng về  (ram) Dân ca quan họ  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Người ơi người ở đừng về  (ram) Dân ca quan họ  Tranh - Sáo - Bầu  
Niềm vui mới  (độc tấu Tam thập lục)(mp3) Triệu Tiến Vượng Hồng Phúc  
Nụ hôn biệt ly  (ram) Nhạc Hoa  Tranh - Sáo - Bầu  
Quê ta (độc tấu đàn nguyệt)  (mp3) Xuân Khải Khắc Huân  
Ru con  (ram) Dân ca Nam Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Sắc hoa bốn mùa     (mp3) Hồng Thái Dàn nhạc dân tộc  
Sang xuân  (ram) Phương Bảo   
Suối đàn T'rưng  (ram) Hồ Nga (Đàn T'rưng)   
Tây Thi  (độc tấu Tam thập lục) (mp3) Nhạc Cải Lương Hồng Phúc  
Trống cơm  (ram) Dân ca Bắc bộ  Tranh - sáo - bầu  
Tứ đại cảnh  (ram) Nhạc cổ Huế  Thanh Tâm (Đàn bầu)  
Về quê ta  (ram) Dân ca Stiêng - Sông Bé  
Ví dặm  (ram) Dân ca Nghệ Tĩnh Thanh Tâm (Đàn bầu)  
________