[ Trở Về  ] 
Hát xẩm

thơ: Á Nam Trần Tuấn Khải
Biểu diễn : Văn Ty - Xuân Hoạch
 

Xẩm Anh Khóa


[ Trở Về ]