[ Trở Về  ] 
Đôi mắt người Sơn Tây

 Nhạc : Phạm Đình Chương
Đàn và hát  Phạm Ngọc Lân

Đôi mắt người Sơn Tây

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai 
Sông xa từng lớp lớp mưa dài 
Mắt em ơi mắt em xưa có sầu cô quạnh 
Khi chớm thu về, khi chớm thu về một sớm mai 

Đôi mắt Người Sơn Tây 
U uẩn chiều luân lạc 
Buồn viễn xứ khôn khuây, 
Buồn viễn xứ khôn khuây 
Em hãy cùng ta mơ 
Mơ một ngày đất mẹ 
Ngày bóng dáng quê hương 
Đường hoa khô ráo lệ 

Tôi từ chinh chiến đã ra đi 
Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì 
Sông Đáy chạm nguồn quanh phủ Quốc 
Non nước u hoài, non nước hao gầy, ngày chia tay 

Em vì chinh chiến thiếu quê hương 
Sài Sơn, Bương Cấn mãi u buồn 
Tôi nhớ xứ Đoài mây trắng lắm 
Em có bao giờ, Em có bao giờ, Em thương nhớ thương 

Đôi mắt Người Sơn Tây 
U uẩn chiều luân lạc 
Buồn viễn xứ khôn khuây, buồn viễn xứ khôn khuây 
Em hãy cùng ta mơ 
Mơ một ngày đất mẹ 
Ngày bóng dáng quê hương 
Đường hoa khô ráo lệ 

Bao giờ ta gặp Em lần nữa
Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa
Đã hết sắc mùa chinh chiến cũ
Còn có bao giờ Em nhớ ta

Đôi mắt Người Sơn Tây 
Đôi mắt Người Sơn Tây 
Buồn viễn xứ khôn khuây ... [ Trở Về  ]