[ Trở Về  ] 
Đà Lạt với lá thông bay

Thơ: Phan Thành Minh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Phong Lan

xin bấm vào đây để nghe  ---> Đà Lạt với lá thông bay

 


[ Trở Về ]