[ Trở Về  ] 

Tìm đâu

Biểu diễn : Thái Hòa
Nhạc và lời : Nguyễn Văn Thơ

để nghe, xin kiên nhẫn vài giây ..
Tìm đâu trong cuộc đời này
Tìm đâu ánh mắt,nụ cười thủy chung
Tìm đâu trong ánh sao đêm
Mắt khuya thao thức đợi mong chồng về
Tìm đâu mấy dặm sơn khê
Dõi theo nỗi nhớ,lời thề bền ghi
Tìm đâu,biết phải tìm đâu
Đêm thâu đồng mộng,ngày hong nắng thề
Tìm đâu,tìm đâu,đâu tìm ?

Tìm trong đêm mưa gió
Tìm trong hơi sương sớm
Tìm mây bay qua núi
Tìm đâu,đâu tìm ?
Tìm lênh đênh trên sóng
Tìm lung linh trong nắng
Tìm qua sông qua suối
Tìm đâu,đâu tìm ?

Tìm đâu trong cuộc đời này
Tìm đâu ánh mắt,nụ cười thủy chung
Tìm đâu hạt gạo cắn đôi
Bát cơm ghế đỗ,chồng bưng...vợ và...
Tìm đâu trong tuổi tà dương
Tiếng thưa tiếng dạ bà bà...ông ông...
Tìm đâu,biết phải tìm đâu
Ai đâu thả mộng,mộng đâu mà tìm ?
Ôi,tìm đâu,tìm đâu,đâu tìm ?

Xin về trì khẽ lời kinh
Nương trăng Tịnh độ,tìm nguồn suối reo

Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  ---> Tìm đâu


[ Trở Về ]