[ Trở Về  ] 

Lệ đàn ta nhỏ đêm nay

Biểu diễn : Nguyên Trường
Nhạc và lời : Nguyễn Văn Thơ

xin bấm vào đây để nghe  ---> Lệ đàn ta nhỏ đêm nay
 Tác giả giữ bản quyền 
Nhạc phẩm viết dành riêng cho Lâm Ngô Hoàng 
Lâm Đồng 24.09.2010 


[ Trở Về ]