[ Trở Về  ] 

Lệ đàn ta nhỏ đêm nay

Biểu diễn : Kim Khánh
Nhạc và lời : Nguyễn Văn Thơ

xin bấm vào đây để nghe  ---> Lệ đàn ta nhỏ đêm nay
 


[ Trở Về ]