[ Trở Về  ] 
Tình điên

Thơ: Mai Hoài Thu
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Kiều Lệ
 

 
xin bấm vào đây để nghe Thụy Long ---> Tình điên  (mp3)
xin bấm vào đây để  có lời và nhạc --->   Lời và nhạc