[ Trở Về  ] 
Qua Rồi Mùa Đông

Nhạc và lời: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Kim Khánh
Phối khí: Kiên Thanh
 

xin bấm vào đây để nghe  ---> Qua Rồi Mùa Đông 
Qua Rồi Mùa Đông
qua rồi mùa đông

một mùa đông
một mùa đông
một mùa đông giá qua đi…qua đi..qua đi…qua đi…
đã qua đi…đi rồi…
em ơi, cuộc đời nào có bao lâu, sao ta cứ mãi mang u sầu ?
rồi từng ngày đã qua mau
mà cuộc tình vẫn thương đau
còn lại gì cho chúng ta, cho chúng ta?

ôi, sẽ là mãi muôn đời, sẽ là mãi muôn đời
muôn đời mang sầu nhớ, muôn đời mang sầu nhớ
vấn vương…vấn vương…
hãy bỏ lại sau lưng những nỗi niềm thương đau
cùng nhau, cùng nhau đắp xây

em ơi, những u hoài ngày cũ
rồi sẽ phai tàn, rồi sẽ phai tàn, phai tàn thôi em !
lại gần nhau
lại gần nhau
lại gần nhau đi em
mây đen kéo qua rồi, con tim vẫn mong đợi
yêu thương vững muôn đời…muôn đời…bên nhau.