[ Trở Về  ] 
Ơn em một đóa sen nồng

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Thơ
Trình bày   : Thụy Long

 
xin bấm vào đây để nghe Thụy Long ---> Ơn em, một đóa sen nồng(mp3)
xin bấm vào đây để  có lời và nhạc --->   Lời và nhạc


[ Trở Về  ]