[ Trở Về  ] 
Người Về Bỗng Nhớ 

Thơ: Mai Hoài Thu 
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ 
Ca sĩ: Thanh Hoa

xin bấm vào đây để nghe  ---> Người Về Bỗng Nhớ 
Người Về Bỗng Nhớ 

Về đâu gối mỏi chân mòn 
Về đâu lạc bước nghe hồn quạnh hiu 
Đường dài mấy dặm cô liêu 
Gió sầu, trăng lạnh dập dìu khói say 
Xa trời phố cũ mưa bay 
Xa người ta uống chén cay ngậm ngùi 
Ai về muôn nẻo ngược xuôi 
Cho ta nhắn gởi bóng người khuất xa 
Thơ buồn, tuyệt lệ sương pha 
Gọi hồn nguyệt lạnh nhạt nhòa thế gian 
Bao đêm nguyệt héo hương tàn 
Giọt tình thấm đẫm võ vàng nắng xuân 
Người về chợt nhớ bâng khuâng 
Có nghe ta gọi “ một lần trăm năm “ 
Gọi thầm hai tiếng cố nhân 
Gọi người giữa cõi lặng câm bóng hình