[ Trở Về  ] 
Nằm Võng

Thơ: Song Vinh
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Ca sĩ: Kiều Lệ

xin bấm vào đây để nghe  ---> Nằm Võng
Nằm Võng

Bây giờ còn lại mình ta
Phố ơi phố nhỏ buồn nhòa nắng trưa
Võng đi đều nhịp đong đưa
Gối tay nghe lượng máu lùa nhớ nhung
Lâng lâng từ cõi vô cùng
Lệ ai hay bụi mông lung dồn về
Chừng như sợi khói lê thê
Với tay nắm, ngẫm nỗi xê dịch đời
Nghe ra sỏi đá mỉm cười
Nghe ra thiên cổ phận người nhỏ nhoi
Lòng ta ai mở ra coi
Hỏi trong hiên vắng, hỏi ngoài em xa
Mây nghìn năm sống tà tà
Rũ ta lười biếng thật là xứng chân
Ngẫm xa chỉ thấy lần quần
Ngẫm gần vẫn chỉ có ngần ấy thôi

Song Vinh