[ Trở Về  ] 
Mây phù trầm

Thơ :  Trần Sâm
Nhạc : Nguyễn Văn Thơ
Ca Sĩ : Minh Xuân
 

xin bấm vào đây để nghe  ---> Mây phù trầm
Mây phù trầm

Nghe từ một chút mưa buồn
Hồn ta đã mỏi cánh chuồn vòng bay
Xa em từ dạo heo may
Phố xưa rũ nhớ tháng ngày mù sương
Còn không chút nắng bên đường
Tịnh yên chờ gió vô thường thổi qua
Phù trầm mây cũng bay xa
Còn đâu chút nắng nhớ tà huy xưa
Cõi về chìm khuất trong mưa
Lênh đênh tiếng hát ngày xưa nhiệm mầu
Em về quên mất mùa ngâu
Trăm bông quỳnh ngủ cơ cầu trên tay
Chảy đi giọt rượu đắng cay
Vào trong cõi nhớ chút mây phù trầm
Giong buồn đổ phía mù tăm
Chờ mưa vô lượng chỗ nằm đìu hiu
Nhắn theo trăm cánh chim chiều
Hồn ta sóng dựng một triều tương tư...

Trần Sâm