[ Trở Về  ] 
Hỏi thật

Thơ: Luân Hoán
Nhạc: Nguyễn Văn Thơ
Trình bày: Thái Hòa
Phối khí: Kiên Thanh
 

xin bấm vào đây để nghe  ---> Hỏi thật
Hỏi thật

em mê thơ, chẳng tò mò ?
hay là em chỉ giả đò vậy thôi ?

chỉ cần một chiếc lá rơi
hình như em đã thả đời bay theo

thơ tôi là những rong bèo
chân không chấm đất hồn treo mây hồng
thơ tôi là những nhánh sông
chia xa chẳng trở lại dòng cội xưa
thơ tôi là những đọt mưa
trồng lên mái đất sầu vừa bén dây
thơ tôi là những gót giày
đi quanh thế giới một ngày yêu em

xin đừng vội vả trải lên
sợi tình mỏng mảnh mũi tên sống đời

luân hoán