[ Trở Về  ] 
Những nấm mồ vô danh

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Thể hiện : ca sỹ Mạnh Hùng.

(  Xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download )   ---> Những nấm mồ vô danh