[ Trở Về  ] 
Năm người đàn bà và tôi

Nhạc : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Lời thơ : Bùi Đức Tú
Phối âm : Đinh Hồng
Thể hiện : Nghệ sỹ Ưu tú  Kim Hương

Năm người đàn bà và tôi
Xin kiên nhẫn vài giây ...
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  ---> Năm người đàn bà và tôi


[ Trở Về  ]