[ Trở Về  ] 
Một Mình

Nhạc : Nguyễn Văn Chính
Lời Thơ : Tô Hằng Thanh
Phối hòa âm : Nguyễn Hữu Phước
Thể hiện : ca sỹ Kim Khánh

 
xin bấm vào đây để nghe ca sỹ Kim Khánh ---> Một mình   (mp3)


[ Trở Về  ]