[ Trở Về  ] 
Làng Bậm ơi!

Nhạc : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Lời thơ : Nguyễn Văn Minh
Phối âm : Nhạc Sỹ Ngọc Anh
Thể hiện : Lê Huyên

Làng Bậm ơi!
Xin kiên nhẫn vài giây ...
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  ---> Làng Bậm ơi!


[ Trở Về  ]