[ Trở Về  ] 
Bên dòng Đakbla

Nhạc : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Lời thơ : Trương Vĩnh Tuấn
Phối âm : Đinh Hồng
Ca sỹ  :  Trường Lưu

(  để nghe, xin kiên nhẫn chờ một phút, Bài hát sẽ được tự động đưa lên  ... 
nếu chờ đợi quá lâu, xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download )
 ---> Bên dòng Đakbla
Bên dòng Đakbla  (*)

Bên dòng Đakbla, ngất ngưởng say. 
Bên dòng Đakla sao không nghe tao gọi. 
Chúng mày đã thành người xưa bên dòng sông này. 
Đakbla ơ hờ. 
Đakbla ơ hờ. 
Này ! lồng lộng trời xanh. 
Này ! Núi non trập trùng. 
Suối hợp về thành sông. 
Sông trôi đi, trôi đi làm biển. 
Ta thì đi tìm bạn, xin hỏi dòng Đakbla. 
Xin hỏi dòng Đakbla.
Ơ ơ ơ ơ ơ ớ. Ơ ơ ơ ơ ơ hờ. 
Biêng biếc ánh trắng rừng, khắc khoải tiếng chim kêu. 
Ơ ơ ơ ơ ơ ớ. Ơ ơ ơ ơ ơ hờ. 
Rằng thương nhau, thương nhau thì dừng lại. 
Mình ôn chuyện ngày xưa. Ơ ờ ơ. 
Đakbla ./.

(*) Một con sông ở Tây nguyên Việt Nam 

Xin kiên nhẫn vài giây ...
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  ---> Bên dòng Đakbla


[ Trở Về  ]