[ Trở Về  ] 
Hành khúc trí thức Việt Nam

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Phối hòa âm  : Nguyễn Hữu Phước
Thể hiện      : Hợp ca nam, nữ Khoa Âm nhạc
                       Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nha Trang

***
xin bấm vào đây để nghe và  tải bài xuống máy ( download )
---> Hành khúc trí thức Việt Nam

tải bài xuống máy (download)   ---> Hành khúc trí thức Việt Nam


[ Trở Về  ]