[ Trở Về  ]     [ PDF  ]
Đưa Mẹ lên chùa

Nhạc : Nguyễn Văn Chính
Lời Thơ : Nguyễn Thị Cẩm Tú
Thể hiện : Mạnh Hùng

 
xin bấm vào đây để nghe ca sỹ Mạnh Hùng ---> Đưa Mẹ lên chùa   (mp3)


[ Trở Về  ]