[ Trở Về  ] 
Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa - Trường Sa

Lời thơ : Bùi Minh Quốc
Phổ nhạc : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Phối hợp xướng và dàn nhạc  : Nguyễn Hữu Phước
Thể hiện      : Dàn Hợp Xướng Khoa Âm Nhạc
                       Trường Cao Đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Nha Trang

(  để nghe, xin kiên nhẫn chờ một phút, Bài hát sẽ được tự động đưa lên  ... 
nếu chờ đợi quá lâu, xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download )
 ---> Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa - Trường Sa
Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa - Trường Sa

Tôi ngước mắt vọng trời. 
Trời rựng máu. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi cúi đầu tìm đất. 
Đất ứa lệ. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi vây giữa ngàn thông, ngàn hoa. 
Gốc thông nào cũng khắc Hoàng Sa - Trường Sa. 
Cánh hoa nào cũng nhắc Hoàng Sa- Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi ngước mắt vọng trời. 
Trời rựng máu. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi cúi đầu tìm đất. 
Đất ứa lệ. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Vụt hiện lên một thời thơ ấu, ta lớn từ lệ máu, 
ê a bên thềm miệng sữa ê a. 
À ơi! Ơi ! à.  À ơi ơi à … 
vỗ lòng ta tựa sóng Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi ngước mắt vọng trời. 
Trời rựng máu. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Tôi cúi đầu tìm đất. 
Đất ứa lệ. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Sực nghe  xuân về gõ cửa mọi nhà. 
Ầm ầm dậy sóng như sấm rền. 
Hoàng Sa - Trường Sa !
Hoàng Sa  - Trường Sa./. 

Xin kiên nhẫn một phút , Bài hát đang được tải lên máy ...
Nếu gặp khó khăn không nghe được bài hát,
xin bấm vào đây để tải bài xuống máy ( download ) để nghe  ---> Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa - Trường Sa


[ Trở Về  ]