[ Trở Về  ] 
Bài ca Hoàng Sa - Trường Sa

Nhạc và lời : Nguyễn Văn Chính (Nguyễn Chính)
Phối âm      : Tùng Phương
Thể hiện      : Hợp ca nam nữ
Đơn vị tài trợ : Công ty UTITRADE LIMITED

(   xin bấm vào đây để nghe/tải bài xuống máy   ---> Bài ca Hoàng Sa - Trường Sa
Bài ca Hoàng Sa - Trường Sa

Hãy nói với muôn đời sau 

về Hoàng Sa thiêng liêng, về Trường Sa thiêng liêng. 
Hãy luôn khắc ghi trong tim rằng, 
máu xương cha ông đã thấm vào đảo xanh thiêng liêng. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 

Lên vượt lên chiến thuyền ! 
Vang ầm vang pháo gầm, quân reo dậy trời biển Đông.
Hồn thiêng sông núi, cháu con Tiên , Rồng. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa.

Vang ầm vang trống dồn ! 
Cha ông xưa phá giặc, Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa. 
Ngàn năm bất khuất, chiến công oai hùng. 
Hồn thiêng sông núi, cháu con Lạc Hồng. 
Hoàng Sa - Trường Sa. 
Hoàng Sa - Trường Sa.