[ Trở Về  ] 
Mưa Sài Gòn
Nhạc : Trần Hữu Bích
Lời Thơ : Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Thể hiện : Vân Khánh
 
xin bấm vào đây để nghe / tải bài hát ---> Mưa Sài Gòn   ( wma )