[ Trở Về  ] 
Huế Xưa - Huế Bây Giờ

Nhạc : Trần Hữu Bích
Lời Thơ : Hồ Thụy Mỹ Hạnh
Thể hiện : Vân Khánh

xin bấm vào đây để nghe / tải bài hát ---> Huế Xưa - Huế Bây Giờ   ( Mp3 )


Cho tôi nhặt câu thơ, 
ai thả trên dòng nước. 
Giọng ai hò thấm ướt, 
như chứa cả mùa mưa.

Cho tôi nhặt câu thơ 
ai đặt trong chiếc nón, 
áo ai bay thấp thoáng 
cuốn theo cả màu chiều.

Ai gửi lòng thầm yêu 
nhớ mãi về kỷ niệm. 
Cổng trường xưa vôi tím 
vẫn xốn xang ngẩn ngơ. 

Huế xưa , Huế bây chừ, 
vẫn tóc thề qua phố, 
rêu phong tường thành cổ, 
nao lòng ai nhớ về.

nguyên tác thơ: 
Huế Xưa_ Huế Bây giờ

Cho tôi nhặt câu thơ
Ai đặt trong chiếc nón
Áo ai bay thấp thoáng
Cuốn theo cả màu chiều.

Ai gởi lòng thầm yêu
Nhớ mãi về kỷ niệm
Cổng trường xưa vôi tím
Vẫn xốn xang, ngẩn ngơ…

Cho tôi nhặt câu thơ
Ai thả trên dòng nước
Giọng ai hò sũng ướt
Như chứa cả mùa mưa.

Huế xưa_ Huế bây giờ
Vẫn tóc thề qua phố
Rêu phong tường thành cổ
Nao lòng ai nhớ về…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh

 [ Trở Về  ]