Tháng Giêng quê mình

Thơ : Đỗ Thị Minh Giang
Nhạc : Nguyễn Hữu Tân 
Trình bày : Diệu Hiền
PPS : Hải Long