[ Trở Về  ] 
Chiều trên sông Seine

Nhạc & Lời: Đỗ Bình
Hòa âm phối khí: David Đông.
Thể hiện : Tấn Đạt

 
xin bấm vào đây để nghe ca sĩ Tấn Đạt ---> Chiều trên sông Seine  (wma)