[ Trở Về  ] 
Chỉ còn lại tình yêu

Nhạc & Lời: Đỗ Bình
Hòa âm phối khí: David Đông.
Thể hiện : Diệu Hiền

 
xin bấm vào đây để nghe ca sĩ Diệu Hiền   ---> Chỉ còn lại tình yêu  (mp3)