Mặt trời buồn

Nhạc : Phạm Duy
Thơ : Mùi Quý Bồng
Ca sĩ : Thái Hiền

* Mặt trời buồn  *